• Cím

    8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.

  • Telefon

    06 88/476 172

  • E-mail

    petkomm[kukac]petkomm[pont]hu

Tájékoztatás

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlakép törvény) 10/A.§ az alábbiakról szól:
 
"10/A.§ (1) A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett ... a távhőszolgáltató a fogyasztó választása lapján köteles
a) Braille-írással nyomtatott
b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy
c) könnyen érthető elektronikus
számlát (a továbbiakban: akadálymentes számlát) - az eredeti számlával azonos adattartalommal - kiállítani, és a fogyaszó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó – az akadálymentes számla elkészítéséhez szükséges – adatainak kezeléséhez.

(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.”
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az akadálymentes számla igényléséhez szükséges nyomtatványt Társaságunk honlapján, a Letölthető dokumantumok között találják, illetve ide kattintva is letölthetik.
Közzétéve: 2015. július 21.